Boxe Milano

ORARI E PREZZI

Prezzi 2016 / 2017

  • 1 mese 75 €
  • 3 mesi 195 €
  • 6 mesi 340 €
  • 12 mesi 520 €
  • 30 Euro associazione annuale

 

Thai boxe e K1 Boxe Krav Maga Arti Marziali Allenamento libero Scacchipugilato
Lunedì  Thai
20.30 / 22.00
18.00 / 19.15
19.00 / 20.30
20.30 / 22.00  15.00 / 18.00
 Martedì   K1
19.00 / 20.30
20.30 / 22.00  Karate
7.00 / 9.00
18.00 / 19.00
20.15 / 21.15
Wing Chun
19.15 /20.15
15.00 / 18.00 17.00 / 18.00
 Mercoledì  Thai
20.30 / 22.00
18.00 / 19.15
19.00 / 20.30
Kali – Arnis – Silat
19.00 / 22.00
 15.00 / 18.00
 Giovedì    K1
19.00 / 20.30
20.30 / 22.00 20.30 / 22.00  Wing Chun
19.15 /20.15
15.00 / 18.00
 Venerdì   Thai
20.30 / 22.00
18.00 / 19.15
19.00 / 20.30
 Karate
7.00 / 9.00
18.00 / 19.00
 15.00 / 18.00
Call Now Button